Undervisning i Sevel Rideklub

Sevel Rideklub tilbyder undervisning i dressur og spring på flere niveauer.

Vil du vide mere om vores hold  skal du kontakte Tina på mobil.:  30 86 89 40, eller på mail:
thb647@yahoo.dk eller se UNDERVISNINGSPLANEN.
Også ved udmeldelse fra undervisning m.m

Begynderhold i SERK:
På begyndeholdene vil der blive undervist i strigling - opsadling - omgang med heste osv. - altså en masse teori sammen med ridning. Forældre er meget velkomne i stalden, så de også kan lære noget om hest og ridning. Børn og nybegyndere har brug fro en del hjælp med hestene i starten - derfor forventer vi at der er en voksen med de første mange gange til rytteren kan klare sig helt selv på egen hånd.

Til- og framelding til undervisning samrt medlemskab:
Her under kan du finde blanketter til brug ved til- og framelding af undervising samt indmeldelse og udmeldelse af rideklubben. Du har altid 1 måneds opsigelse når du framelder undervisning. Udmeldelse af klubben gælder når den sidst betalte periode udløber. 

Sikkerhed
I Sevel Rideklub er sikkerheden meget vigtigt. Alle ryttere skal benytte sikkerhedsgodkendt ridehjelm, mærket VG01, ved ridning, og børn under 18 år skal også bruger hjelm, når de færdes i stalden. Klubben råder over et lille antal godkendte hjelme til låns. Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning og vi anbefaler at alle børn under 13 år rider med sikkerhedsvest hele tiden. Klubben har sikkerhedsveste til låns i forskellige størrelser. 

Uheld
Klubben har forsikringer på underviserne gennem DRF, men den enkelte rytter skal selv have en ulykkesforsikring, der dækker evt. ulykker ved ophold i klubben.

Udstyr
Vi forventer ikke, at du køber alt udstyr fra starten, men det meste har en sikkerhedsmæssig betydning. Ridehjelm og støvler med en markeret hæl er minimum. Der er dog ridehjelme til udlån samt sikkerhedsveste. Disse findes i rytterstuen.

Læs i øvrigt rideklubbens sikkerhedsregler.

Underviserne

Husk at melde afbud til din underviser, hvis du ikke kommer. Ved enetimer skal der meldes fra senest dagen før, ellers skal der betales for timen.

 

ONSDAG konehold hver 2. uge

Ida Nordestgaard Tlf. 20193570 

 

MANDAG OG TIRSDAG Dressur begynder og let øvet hold:

Vibeke Thomasen  Tlf. 53554093 

 

TORSDAG Spring begynder og let øvet hold:

Vibeke Thomasen  Tlf. 53554093